Welkom op de website van Arie Tabeling

 

Wat kunt u op deze website vinden?

Klik op Genealogie als u belangstelling hebt voor het uitgevoerde onderzoek naar de familie Tabeling. In de stamboom staan de relaties aangegeven en in een overzicht zijn meer dan vijfhonderd geborenen Tabeling en een aantal gekoppelde families opgenomen.

 

    Welcome! Short introduction.

This is the website of the Tabeling family. The site is mainly in Dutch but since the aim is to link up with members of the Tabeling family outside Germany and The Netherlands, I decided to make an English translation of the most important parts. Actually I hope to find some American-born members of the family who can link up with my investigations.         

   Herzlich willkommen! Kurze Einführung.

Dies ist die Website der Familie Tabeling. Die Website ist hauptsächlich auf Niederländisch, aber da das Ziel darin besteht, mit Mitgliedern der Familie Tabeling in Deutschland in Kontakt zu treten, habe ich mich entschlossen, die wichtigsten Teile ins Deutsche zu übersetzen. Aber daran arbeite ich noch. Eigentlich hoffe ich, einige deutschstämmige Familienmitglieder zu finden, die sich meinen Recherchen anschließen können.       

    Bienvenue! Brève introduction.

Ceci est le website de la famille Tabeling. Le site est principalement en néerlandais, mais comme le but est d'entrer en contact avec des membres de la famille Tabeling en France, j'ai décidé d'en traduire une partie importante en français. Mais je travaille toujours là-dessus. J'ai déjà trouvé le lien entre nos membres français et allemands. Voir la page Tabeling en France. J'espère trouver des membres d'origine française qui pourront m'aider dans mes recherches.

 

Voor het bezoeken van de websites van familieleden:

De badmintonsport wordt door enkele familieleden fanatiek bedreven. Kijk op Robin Tabeling en Iris Tabeling.


Meer informatie:    
  Laatste update: 04 September 2021